ره نگاشت پنج ساله تحول شرکت مخابرات ایران تاریخ :
موضوع : خبر2منبع این مقاله : مخابرات منطقه کرمانشاه
http://www.tck.ir

آدرس این مطلب :
http://www.tck.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=1444