روز خبرنگار فرخنده باد تاریخ :
موضوع : خبر


 

خبرنگاران از دیرباز به عنوان وجدان بیدار جامعه، در رسالتی خطیر و در عرصه ای نامحدود و غالباً التهاب آفرین، همواره در تلاش اند تا با دریافت و پردازش اخبار، به تنویر هر چه بیشتر افکار عمومی مبادرت ورزیده و بدین ترتیب در ارتقای آگاهی عمومی مردم، ایفاگر نقشی انکارناپذیر می باشند. 

خبرنگاران از دیرباز به عنوان وجدان بیدار جامعه، در رسالتی خطیر و در عرصه ای نامحدود و غالباً التهاب آفرین، همواره در تلاش اند تا با دریافت و پردازش اخبار، به تنویر هر چه بیشتر افکار عمومی مبادرت ورزیده و بدین ترتیب در ارتقای آگاهی عمومی مردم، ایفاگر نقشی انکارناپذیر می باشند.
اخباری که ندرتاً به راحتی تهیه می شوند و چه بسیار اتفاق افتاده که با شعله ور شدن آتش جنگ و یا هر نوع درگیری مسلحانة دیگری، آنان جان خویش را در این راه مقدس از دست داده اند. بارزترین نمونة این گونه خبرنگاران، خبرنگار شهید محمود صارمی ست که 17 مرداد ماه 77 در جریان کشتار دیپلمات های ایران در مزار شریف افغانستان توسط طالبان به فیض شهادت نایل گردید و در کشورمان، سالروز شهادت ایشان « روز خبرنگار » نامیده شده است.
آمار سالانة صدها خبرنگار جانباخته در گوشه و کنار این کرة خاکی و از آن جمله، افغانستان، عراق و کمی آن سوتر؛ سوریه و یمن، راستین ترین گواه این مدعاست.
تجارب تاریخی تاکنون نشان داده، آرامش جوامع به میزان قابل ملاحظه ای در پرتو اطلاع رسانی صحیح و یا به تعبیری انتشار حقایق، بستگی دارد. از همین روی، اعتبار اجتماعی هر رسانه ای نیز با معیار توانمندی خبرنگاران آن جامعه سنجیده می شود.
در جوامع دموکراتیک، این خبرنگاران هستند که در فضائی آزاد و بدون ملاحظات سیاسی، افزون بر آگاهی بخشیدن به مردم، از انحراف های احتمالی نظام های حکومتی نیز، جلوگیری کرده و افکار عمومی یا به عبارتی ملت ها را رودرروی آنها قرار می دهند.
بنابراین، شغل مردمی «خبرنگاری» از جامعیتی استثنایی بهره مند بوده و کمتر کسی می تواند به جایگاه یک خبرنگار واقعی دست یابد.
ضمن تبریک سالگرد روز خبرنگار به تمامی خبرنگاران ارجمند عرصة رسانه ای میهن اسلامی ایران، از پیشگاه خداوند بزرگ، سلامت و توفیق روزافزون یکایک آنان راآرزومندیم

روابط عمومی شرکت مخابرات کرمانشاه


منبع این مقاله : مخابرات منطقه کرمانشاه
http://www.tck.ir

آدرس این مطلب :
http://www.tck.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=1080